Lossning av Husmoduler 2020-04-29

PRESSMEDDELANDE

Göteborg/Stenungsund 2020-04-20


-Operatör med fokus på lokal sjöfart samt specialtransporter till närmsta tillgängliga hamn.

Seadvise AB och Klas Berg Holding AB startar Skaw Shipping & Transport AB, ett rederi och sjötransportföretag med fokus på att nyttja vattenvägen i största möjliga mån och på så sätt bidra till minskad klimatpåverkan.

Bolaget har tre tydliga inriktningar;hamn- till hamnlösningar, byggplatslogistik och specialtransporter. Den gemensamma nämnaren skall vara småskalig sjöfart.

-Vi tycker oss se en ökad efterfrågan av den här typen av tjänster där mindre fartyg kan nyttja vattenvägens fulla potential på ett för kunden kostnads- och miljöeffektivt sätt, säger Kristofer Andrén, en av grundarna.

-Kunderna efterfrågar en fullserviceoperatör som kan erbjuda en transportlösning från site till site och där kan vi som agil aktör med bred kunskap om hela den logistiska kedjan erbjuda ett mervärde. Det betyder att en ny typ av transport- och logistiklösningar är på frammarsch.

Bolaget har redan dragit in sina första projekt och lastar in chartrat tonnage i Baltikum för lossning och leverans i Frihamnen i Göteborg mot slutet av veckan. Den överflyttning av transport från väg till sjöfart som sker vid detta tillfälle medför en besparing av CO2e med ca 60% jämfört med traditionell vägtrafik.

Bolaget jobbar samtidigt med ytterligare laster för att etablera sig på marknaden, även om det är oroliga tider.

-Vi har arbetat med detta projektet i cirka ett halvårs tid och omvärldsoroligheterna till trots så fungerar denna typen av småskalig sjöfart ändå fint. Det visar också på småskalighetens styrkor i förhållande till jakten på skal-ekonomiska fördelar, där färjealternativen är mycket mer osäkra idag än tidigare, säger Klas Berg.

Grundarna till det nya bolaget är Kristofer Andrén och Klas Berg, båda med lång och gedigen erfarenhet inom olika typer av sjöfart- transport- och logistiklösningar (GAC, Wallenius Wilhelmsen Logistics, Svenska Orientlinjen, Sjöfartsverket).


För mer information kontakta:


Kristofer Andrén, Managing Partner, tel 0733-881020